Truyền hình công an nhân dân
Địa chỉ:Số 1 Lê Đức Thọ- Hà Nội